szótár 1 - Lengyelország magyarul

Visszér átvitele a legfontosabb dologról

Tartalom

  visszér átvitele a legfontosabb dologról

  Ilajedény-tágulások, s az előttök fekvő ütér­ágacskáknem különben a lepetett hajedényeknek megfelelő visszérgyökerecskék Venemvíirzelchen kitágulás-a, végre ezen tágulásokkal megfelelő viszonyban álló restebb vei keringés te­szik tehát azon helybéli mechanicus változásokatmellyek a gyuladág következésében támadnak, minek közönségesen igen sokat tulajdonítanak f midőn ellenben a gyuladásnál jelenlévő chemismnssal, melly a két élei fact 01 tul, a vér — és idegeké­től függ, csak keveset gondolnak.

  Vannak ugyan elsőrendű helybeli lobok is, mellyeknél a helybeli jelenségek igen is előbb mutatkoznak, s a vegytanos változások csak később kö­vetkeznekmellyek ha terjedelmesebb kört nyernekáltalá­nos visszahatást idéznek elő.

  igyon szódát visszér ellen szőrtelenítőt használhat a visszér ellen

  Azonban nem minden helybeli gyuladásnál van az egész vérmennyiség lobos állapotban, ha­nem annak csupán azon része, melly a helybeli gyuladás kö­rében létezik ; azért találkoznak helybeli lobok, mellyeknél edényrendszerbéli visszahatást tapasztalni nem lehet. A hely­beli gyuladások nyújtanak legjobb bizonyságot arra, hogy a testnek egész vérmennyisége nircs mindenkor forgásban; — hol vérpangások stases léteznekott a vérkeringés zavartsőt gyakran egészen is fenakad, s a keringés által visszér átvitele a legfontosabb dologról vértódulás és nyomása gyuladás körét mindinkább terjeszti, míg végre általános visszahatást, tudniillik: lázt idéz elő.

  Kétségkívül nagyobb figyelmet érdemlenek az általános y mint helybéli gyuladásokmellyek a vérnek vagy idegeknek köszönik eredetűket, vagyis más szavakkal, hol a vér rendes vegyrészeire nézve vagy magától, vagy ideges rendetlenségek miatt változást szenved, s e szerént gyuladásokra nyújt al­kalmat, mellyek azontúl többnyire a fólebb említeti helybeli változások által teszik magukat, nyilvánságoso kká. Első faj.

  kenőcsök gélek visszerek a legjobbak Mikulin torna visszér vélemények